Innholdsstrategi gir mer effektiv kommunikasjon

Overvekt er ikke bare et folkehelseproblem, men et kommunikasjonsproblem også. Bedrifter og organisasjoner overlesser kunder og andre interessenter med alt for mye informasjon. Men det er ikke det verste. Det verste er at brorparten av informasjonen med fordel kan kuttes ut. Resultatet kan sågar bli MER effektiv og virkningsfull kommunikasjon. Innholdsstrategi er nøkkelen til å utløse dette potensialet.

En god innholdsstrategi gir deg hovedsakelig tre gevinster:

1. Tydelige og konkrete mål. Hva er det egentlig du vil? Hvorfor lager du det innholdet du lager? Og ikke minst; er det grunn god nok? Disse spørsmålene danner utgangspunkt for revisjon av det innholdet du allerede har og en plan for hvilket innhold du faktisk trenger – med konkrete og målbare suksesskriterier for alle enkeltelementer av innhold.

2. Mindre risiko og stress. Masse innhold som ingen vet hvorfor man har eller har full oversikt over innebærer betydelig risiko for feil, manglende
oppdateringer og generell brukerfrustrasjon som skader omdømmet ditt. Det er også frustrerende for de som skal jobbe med det, og slikt koster masse tid og penger. Tenk å kunne bruke tiden og pengene på noe mer produktivt eller lystbetont.

3. Realistisk ambisjonsnivå. Innholdet ditt lever gjerne på tvers av ulike kanaler (web, nyhetsbrev, brosjyrer, annonser), alle med sine styrker og svakheter. Og alle med sine krav til tid- og pengebruk, som du har begrensede mengder av. En innholdsstrategi hjelper deg til å tilpasse ambisjonsnivået til ressursgrunnlaget. Du kan dermed danne deg et realistisk bilde av hva som er mulig å få til – og unngå spøkelsesblogger og Facebook-sider med spindelvev på.

En reise – ikke nøkkelferdig produkt
Dersom du ønsker deg en innholdsstrategi er det verdt å merke seg at innholdsstrategi primært er en prosess – en kontinuerlig og systematisk tilnærming til kommunikasjon – og ikke en diger strategihårball man hoster opp og stiller ut i resepsjonen.

Det viktigste suksesskriteriet er uten tvil eierskap hos ledelsen i virksomheten. Husk at det viktigste elementet i en god innholdsstrategi er at det hjelper deg KUTTE UT en hel masse ubrukelig innhold. Erfaringsmessig er dette noe som sitter langt inne hos ledere. Ta hensyn til det.

Et veikart til paradis
Et avgjørende element i en god innholdsstrategi er konkretisering i form av et praktisk anvendelig styringsverktøy – fortrinnsvis et regneark eller en annen enkel database.

Styringsverktøyet skal gi deg samlet oversikt over:
– HVEM som har ansvaret
– HVA du skal lage og oppdatere
– HVOR du skal publisere og oppdatere det
– NÅR du skal publisere og oppdatere det
– HVORFOR du lager det og mål på om det lykkes

Denne oversikten vil være ditt veikart – din hellige bibel for produksjon og oppdatering av innhold i din virksomhet. Du kommer trolig til å bli svært knyttet til den, fordi den vil gjøre deg både rikere, friskere og lykkeligere. Ta back-up!

LAST NED UTSKRIFTS- OG LAGRINGSVENNLIG VERSJON AV TIPSARKET «INNHOLDSSTRATEGI GIR MER EFFEKTIV KOMMUNIKASJON»

Les mer:
Nettsider: Brain Traffic | Content Strategy Weblog | A List Apart

Bøker: Content Strategy for the Web | The Web Content Strategist’s Bible | The Elements of Content Strategy