Journalister, PR og sosiale medier

I henhold til en studie fra Cision og University of Sunderland (via journalism.co.uk) er sosiale medier i økende grad et verktøy journalister i UK, Frankrike og Tyskland bruker aktivt i arbeidet. Samtidig oppgir mange at pr-folk ikke ser ut til å forstå hvordan de skal kommunisere med journalister via sosiale kanaler.

Rapporten oppsummerer det slik: «The journalists’ perception is that PRs seldom communicate with them via social platforms – much less web/video conferences – in their regular work.»

Det ser med andre ord ut til å være et åpent vindu for pr-folk til å kommunisere bedre med journalister ved å ta sosiale medier i bruk. Likefullt presiserer studien at journalistene fortsatt setter pris på pr-folkenes tradisjonelle styrker, slik som å skaffe adgang til de beste kildene og bidra med rikholdig og god bakgrunnsinformasjon.

Heldigvis er det ikke enten-eller, men både-og.

Som kommunikasjonsrådgiver i Norge opplever jeg at sosiale medier kan gi verdifull kunnskap om hva en journalist er opptatt av for tiden, og det gjør det lettere for meg å gi personlig tilpasset service. Det er også en fin måte å komme i kontakt med journalister på når det er noe. Men ofte blir det også satt av tid til en telefonsamtale i løpet av prosessen, og det er som regel veldig hyggelig.

Jeg har ikke inntrykk av at jeg er spesielt avansert i min bruk av sosiale medier sammenlignet med andre praktikere, men det hindrer meg selvsagt ikke i å bruke denne undersøkelsen som et påskudd til å klappe meg selv litt på skulderen. [Klapp, klapp.]

Hva med deg? Bruker du sosiale medier til å kommunisere med yrkeskontakter? Hva er dine erfaringer i så måte?